Storyline آموزش

Articulate storyline و Articulate Studio13 تولید محتوا با استفاده از نرم افزارهای

Storyline آموزش

Articulate storyline و Articulate Studio13 تولید محتوا با استفاده از نرم افزارهای

Storyline آموزش

آموزش تخصصی تولید محتوا با استفاده از نرم افزارهای storyline و articulate studio

آخرین نظرات

mypic

سلیمان محمدزاده: فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه ارومیه

هنرآموز رشته های الکترونیک و کامپیوتر به مدت 10 سال

سرپرست کارگاه کامپیوتر: به مدت 2 سال

تالیف: کتاب مدیریت پایگاه داده Access & SQL Server  انتشارات آتی نگر

ترجمه: کتاب کاربردهای کارت هوشمند انتشارات آتی نگر

علاقه مندی: تولید محتوای الکترونیکی ، ادبیات کلاسیک

هدف از این وبلاگ ارائه مطالب آموزشی در مورد تولید محتوای الکترونیکی به همکاران عزیز فرهنگی است و تمام سعی اینجانب بر آن است تا مطالب مختصر و مفید و با نهایت دقت و حوصله تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گیرد. امید است با نظرات خویش بنده را در رفع کم و کاستی های موجود یاری دهید.

با این امید که مراد این کار جلب رضای حضرت دوست باشد که اوست جان جانان و راحت دل وجان. به قول سعدی:

وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی     کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی